Forside

Dansk Dercum Forening

e-mail ddf@dercum-foreningen.dk

Tlf. 61 6789 63

Bank reg nr. 2275 konto nr. 6894134443

Cvr 33995393

 

Morbus Dercum

også kaldet:

Dercum Disease - Lipomatosis dolorosa - Adiposis dolorosa

samt Fedtvævsreumatisme

 

 

Foreningens ønske med denne hjemmeside er at være med til at afhjælpe nogle af de myter og misforståelser der er omkring sygdommen, samt være medvirkende til en større forståelse og udbredelse af den viden der findes rundt om i verden.

Kendskabet til denne lidelse er meget begrænset i Danmark hvor der heller ikke bliver forsket. Mange bliver derfor ofte fejl-diagnosticeret.

Fordi sygdommen ikke altid er synlig på overfladen, kan det være svært for omverdenen – familie, kollegaer og andre – at indse alvoren af patientens problemer.

Sygdommen er kronisk (stationær og varig), smertefuld, kan have alvorlige/invaliderende konsekvenser og er progredierende (fremadskridende).

Sygdommen er klassificeret af WHO (under ICD-10) med nummeret E88.2.

Fredag den 13. november 2015 var Dansk Dercum Forening inviteret til frokostmøde med 2 medlemmer af Sundheds- og Ældreudvalget. Dansk Dercum Forening ønsker at skabe kendskab til den sjældne diagnose ”Dercums sygdom” samt Lipødem og dermed bedre diagnosticering af sygdommene og adgang til den behandling, som vi ved kan hjælpe disse patienter. Dermed kan flere Dercum- og Lipødem ramte få en bedre livskvalitet – og blive på arbejdsmarkedet.

Dr. Karen L. Herbst er en af de førende i verden indenfor forskning og viden om Morbus Dercum.

 

I denne video beskriver Dr. Karen L. Herbst lidelsen.

 

 

NYHED

 

Åbent møde om venøse ødemer og fedtødemer 29.4 i Roskilde

 

Åbent brev til Sundhedsministeren

 

Svar på åbent brev til Sunhedsministeren

 

Forskningen i Dercums sygdom er nu gået igang i USA og Sverige.

Oplysning og forskning

 

Annemette lider af en ekstremt sjælden sygdom

OBS: Der er tre typer af Dercums sygdom, som beskrevet i folderen herunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens folder.

Morbus Dercum blev beskrevet første gang i 1888 af den amerikanske neurolog og professor Francis X. Dercum.